Daily Archives: maj 5, 2009

Alla dessa idioter

Jag blir så trötta på dessa anti-feminister som bekräftar varandra i kör på Newsmill, och håller med om vilket befängt argument som helst, bara det kan användas mot feminism och mot tanken på att män och kvinnor faktiskt ska ha lika möjligheter. I dag är det Pelle Billing på Newsmill, som avfärdar alla sociala och kulturella förklaringar till att kvinnor har varit diskriminerade genom tiderna, och hävdar att det beror på biologiska faktorer. Han är ju läkare gubevars.  Intressant nog landar Billing ändå i en slutsats att det finns stora likheter mellan individer av olika kön, och att;

Låt oss istället sträva mot en livsbejakande syn där bägge könen är fria att utforma sina liv på det sätt de önskar, utan några hämmande stereotyper åt det ena eller det andra hållet.

Jag vet inte om Billing är medveten om det själv, men det här är en ganska långtgående utopi som de många likhetsfeminister – däribland jag – strävar efter. De stereotyper som begränsar vårt agerande i dagsläget är knappast en föreställning om att män och kvinnor är lika, utan snarare att män och kvinnor ska vara olika.

Och den gamla hyllningskören stämmer upp i kommentarerna, som om de inte riktigt har läst det sista stycket. Hade det bara varit det, hade jag inte brytt mig om att skriva det här inlägget. Men kl 5 i morse lämnades en lång, lång kommentar av en socialantropolog. Det är den ni ska läsa.

Dessutom. Jag är inte så hemma i den feministiska teoribildningen. Jag har hyfsat pejl på den ggrundläggande skillnaden mellan särartfeminism och likhetsfeminism, vilket är betydligt mer än vad de flesta antifeminister har, men skulle någon vilja förklara för mig dessa vanliga begrepp knallpulverfeminism och statsfeminism.

38 kommentarer

Filed under Uncategorized